:: ÖZGEÇMİŞ


İLHAN YARDIMCI KİMDİR?

1941 Yılında Bayburt'ta doğdu. 1954 yılında Erzurum Yavuz Selim İlköğretim Okuluna girdi. Bu tarihten beri çeşitli gazete ve dergilerde, çeşitli konular üzerinde yazılar yazdı. Erzurum Hürsöz, Ekspres ve Doğu gazetelerinde devamlı olarak, o tarihlerde yazıları yayınlandı.

1959-1960 Öğretim yılında Öğretmen Okulundan mezun olarak, Van Yaylıyaka (ADIR) Köyü İlkokulu'na tayin edildi. Köydeki "ilk"ler, 40 yıl sonra bir proje haline getirildi. Bu köyden 15 doktor, 220 öğretmen, çok sayıda bürokrat yetişti. İnternette sitesi yapıldı.

Van "İkinisan ve Kurtuluş" gazetelerinde, Van ve çevresi ile ilgili "Millî Folklor Araştırmaları" yazıları yayınlandı. Şiir Müsabakalarında dereceler aldı. 1954 Tarihinde; Memleket meselelerini dile getiren "Acı Memleket Gerçekleri" isimli ilk eseri yayınlandı. Bu eseri üzerine açılan dava ve idari tahkikatlarda, beraat etti.

Ermeni Mezalimini yaşayan, kendilerini göle atarak şehit olan ana/bacı/kız/gelinler için ZEVE denilen yerde, Genel Kurmay Başkanlığının yardımlarıyla bir anıt dikildi, Zeve kitap haline getirimdi.

Van - Bardakçı köyünde bir yıl çalıştıktan sonra, memleketi olan Bayburt'a tayin edildi. Zeynep Sargın, Eyüp Aşma isimli iki sakat ve gözleri görmeyen muhtacı; gazetelerde kampanya açarak, İstanbul'a götürdü, tedâvi ettirdi. Şifalı Otlar ve Halk İlaçları isimli eseri bu köyde hazırlandı, İstanbul Lokman Laboratuarı tarafından basılan kitap, Türkiye'de bulunan bütün eczahanelere ücretsiz olarak dağıtıldı.

Bardakçı köyüne ilk içme suyu, uzun bir mücadeleden sonra getirildi. Türkiye'de az örneği bulunan seramik sanayinde kullanılan köy toprakları, Üniversite tarafından değerlendirildi.

Türkiye Kooperatifçilik Kurumu tarafından açılan yazı müsabakasında derece aldı. Milli Eğitim Bakanlığı , "Milli Folklor Enstitüsü - Derleme Kolu" na üye seçildi.

Bayburtlu Hicrâni, Şifâlı Bitkiler ve Halk İlâçları, Lokman Hekim ve Sağlık Öğütleri, o tarihlerde basılan ilk eserleri arasına girdi, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun kararıyla, okullara ve ilgililere tavsiye edildi.

Demokrat Gümüşhane Gazetesi ile İstanbul Sabah Gazetesinde "MERCEK" sütunu altında fıkra yazarlığı yaptı. Yeni İstanbul, Dünya, Yeni Sabah, Medeniyet, Hürriyet gazetelerinin Bölge Muhabirliğini yaptı. Çeşitli röportaj ve haberleri yayınlandı. Haberleri ödül aldı.

1969 Tarihinde Bursa'ya tayin edildi. Orta Asya'dan Bugüne Şanlı Tarihler, Seçilmiş Resimli Hikâyeler, Bursa Tarihinden Çizgiler ve Bursa Evliyâları , Hak Âşığı Hazreti Üftâde, Tarihe Mührünü Basan Osmanlı Sultanları ve Bursa Bibliyografyası isimli eserleri birbirini takip etti.

Millî Eğitim Bakanlığı - TRT. İşbirliği sonucu açılan "Radyo ve Televizyon programcısı Kursu"na davet edilerek, bu kursu başarı ile bitirdi. Ayrıca Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Milli Folklor Dairesi Başkanlığınca düzenlenen "Folklor Derleyicisi" kursunu da başarı ile bitirdi. Birinci Uluslar arası Türk Folklor Kongresine davet edilerek, bildirisi büyük ilgi gördü.

Bursa Hakimiyet, Doğru Hakimiyet, Bayburt Postası, Demokrat Gümüşhane, Hürsüz, Ekspres, Yurt, İkinisan, Milletindir Hakimiyet, Bursa Marmara, Zaman , Millî Gazete, Yeni Devir, Bayburt Hasret, Vakit gazetelerinde, Sur, Millî Kültür, Yeşilay, Gözyaşı, Kültür Dünyası, Sağlığımız, Yeni Kervan, İslamî Edebiyat, Evlâd-ı Fatihan, Bâb-ı Şefkat, Yenises, Öğretmenim dergilerinde çeşitli araştırmaları yayınlandı.

"Türkiye Kalkınma ve Dayanışma Vakfı" ile "Osmangazi İlim ve Kültür Vakfı"nın kurucuları arasında bulunan İlhan Yardımcı, Eğitim Araçları Merkezi Başkanlığı yaptıktan sonra, Bursa Emirbuharî İlkokulundan emekliye ayrıldı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi "Ön Lisans Programı" bölümünü, emekli olduktan sonra bitirdi.

"Bayburtlu İrşâdi Divanı"nı hazırlayan İlhan Yardımcı; "Bulgar Mezâlimi, Bulgar Mezâliminden Neden Kaçtık, Müstehcen Yayınlar, Nasıl bir Televizyon" konulu açık oturumları yönetti, çok sayıda Radyo ve Televizyon programları çeşitli televizyon ve radyolarda yayınlandı.

"İstiklâl Destanı" isimli eseri sahnelendi, "Şenol Bayburt" ( Bayburt Folkloru) isimli eseri; Kültür Bakanlığı destekli, Bakan N. Kemal Zeybek'in önsöz'üyle yayınlandı.

Bursa Marmara Gazetesinde uzun yıllar Genel Müdürlük yapan İlhan Yardımcı, çeşitli dernek ve vakıflarda görev aldı, başkanlık yaptı. "Osmangazi İlim ve Kültür Vakfı"nın kurucuları arasına girdi. "Mukaddes Topraklar: HAC" isimli yazı dizisi Millî Gazete ile Yeni Devir gazetelerinin Türkiye ve Almanya baskılarında yayınlandı, büyük bir ilgi gördü.

"Geçmişten Günümüze Vesikalar ve Reçetemiz" konulu konferansları video bandı haline getirildi.

Erzurum Üniversitesi tarafından düzenlenen "Tarihimizde ve Kültürümüzde Bayburt Sempozyumu"na katılarak, "Hicrâni'nin Yayınlanmamış Son Şiirleri" isimli bildirisi ilgi gördü. Erzurum Radyosu ile Doğu TV. de çeşitli programları yayınlandı.

İlhan Yardımcı'nın yirmi üç başarı ve taktir belgesi, yayınlanmış seksen bir eseri bulunuyor. Çeşitli gazete ve dergilerde, televizyon ve radyolarda yazıları, araştırmaları, programları yayınlanan İlhan Yardımcı; bir süre Bursa Renk Televizyonu ile Özlem Radyo ve Çınar Radyo'nun Genel Müdürlüğü/Genel Yayın Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Çınar Radyoda bir "Radyo Makalesi" Programından dolayı açılan davada beraat etti.

İstanbul Özel Şefkat İlkokulu, Bursa Özel İlkgüneş İlkokulu, Trabzon Özel Bilim Bilgisayar Kursu ve Özel Bebim Bilgisayar Kursu, Prizma Yabancı Dil Kursu Müdürlükleri görevlerini de yapan Yardımcı'nın çok sayıda plâket ve ödülü var.

"Sen Kimsin ? " isimli eseri ile Babasultan ve Bursa'nın Mânevî Mîmarları isimli eseri on altı baskı yaparak, Azerbaycan'da Kirilce basıldı, "Gözyaşı Gecelerinde" sahnelendi, Osmanlı Yayınevi tarafından kasedi yapıldı.

"Açıklamalı ve Ansiklopedik İsim ve Soyadları Sözlüğü" isimli eseri; Milli Gazete tarafından 65 bin adet basılarak, Türkiye genelinde dağıtıldı. Ayni eserin, İstanbul "Sinan ve Merve Yayınevleri" tarafından iki baskısı yapıldı.

"Kimlik Arayanlara Reçete, Bayburt Halk Şairleri Antolojisi, Erzurumlu Râyeti, Erzurumlu Ruhani, Erzurum Halk Şairleri, Gazetelerde Türk İstiklal Savaşı ve perde arkası,G, Not Defteri, Asrın Belası "..İzim"ler ve Gizlenen Gerçekler, Bayburt Ağzı, Bayburt Bibliyografyası, Bulmaca Sözlüğü, Seher Yeli (şiirler) "Yazarın çıkacak eserleri" listesinde yer alan İlhan Yardımcı, halen Bursa'da ikamet ediyor.

"Beşinci Dede Korkud Kültür ve Sanat Şöleni"ne katılarak, "Halk Şairi Bayburtlu Kul Osman" bildirisini sunan, "Şair Zihni Şiir Şöleninde O'ki o yüzden varız Na'tı okuyan Yardımcının: Sonsuz Nur, Elli Yıllık Miras, Bir Kırık Saz Âşık Yaşar Reyhani, Gülistan, Âşıkların Dilinden /Ozanların Telinden", Ağlamak ve Gözyaşları (Dirilişe Davet), Çanakkale Destanı iyi bilinmelidir, Başakların Sesi, Adım Adım Anadolu, Sen Kimsin? isimli radyo programları ile kasetleri büyük ilgi gördü.

"Folklor Araştırmaları Kurumu" tarafından 2001 yılı "FOLKLOR OSKARI" ödülü kazanan Yardımcı; Makedonya da yapılan "11.Uluslar arası Hıdrellez Bahar Şenlikleri Festivali "Şiir Yarışmasında iki şiiri ve "Türkiye Eğitimciler Birliği Vakfı" kompozisyon dalında ödüller kazandı.

Anadolu da bulunan çeşitli radyo ve televizyonlara 2751 program yapan Yardımcı; "Açıklamalı ve Ansiklopedik İsim ve Soyadları Sözlüğü" eserinin dördüncü baskısı ile yayınlanacak diğer eserleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kültür Bakanlığı tavsiyeli "Bursa Tarihinden Çizgiler ve Bursa Evliyaları" isimli eseri; ilaveli olarak, "Evliyaları ve Âbideleri ile Şehirler Sultanı Bursa" adı ile yeniden Uludağ Yayınları arasında yayınlandı.Dibâce Şehir Bursa'ya Şiirler isimli eseri, Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü tarafından satın alınarak, bütün kütüphanelere dağıtıldı. Konya Dizgi Ofset'te basılan "Gönülden Beyinlere (Çerçevelik Yazılar) isimli eseri, sahasında bir boşluğu doldurdu.

Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şubesi ile Uludağ Yayınları tarafından İlhan Yardımcının ellinci yazı hayatını doldurması dolayısıyla hazırlanan bir merasimde; son çıkan eserleri tanıtıldı, imza günü yapıldı.

"Perdeleri aralayan, Tabûları yıkan kitap" olarak tanımlanan Sen Kimsin Biliyor musun Kardeşim? isimli eseri yeniden düzenlenerek, sekizinci baskısı yayınlanan Yardımcının; "Gönül Dibâcesi Kutup Yıldızlarından Nasihat ve Vasiyetler, Huzur, Saâdet, Selâmet Reçeteleri , Bursa'yı Geziyoruz", "Bursa'nın Kalbi" Ulucami, Not Defteri, İstiklal Marşının Açıklaması, "Sonsuz Nur" Hz. Muhammed ve 41 Kudsi Hadis,"Çanakkale Destanı iyi bilinmelidir", "Sağlık Hazinesi" Halk İlaçları, Hac Yolu Aşk Dolu", "Kerâmetler Sultanı" Emir Sultan, Mürsel Paşa, Osmanlı Şeceresi isimli eserleri; birkaç baskı yaptı, kişi ve firmalar tarafından ücretsiz olarak dağıtıldı.

22 sesli/görüntülü CD/VCD/DVD eserleri bulunuyor.

İstanbul Anadolu'da Vakit Gazetesi tarafından; "İslami İlimlerin yayılmasına yaptığı katkılardan dolayı" bir plaket, Almanya/Münih şehrinde bulunan " Batı Trakya Türkleri Aile Birliği - Batı Trakya Türkleri Araştırma Merkezi" tarafından da; "Batı Trakya Türkleri hakkında Araştırmalara katkılardan dolayı" "Onur Belgesi" verildi.

TSE. Bursa Bölge Müdürlüğü tarafından, 14. Ekim.2005/Cuma günkü iftar programında; "Bursa'da Standardizasyon ve kalitenin hakim kılınması ve "KALİTE ŞEHRİ BURSA" projesine verilen destek ve kurumsal işbirliğinden dolayı" TSE. Bölge Müdürü Mustafa Karaman tarafından bir plaket verildi.

12.Bayburt "Dedekorkut Kültür ve Sanat Şöleni" ne panelist olarak katılan İlhan Yardımcı'nın bildirisi ilgi gördü.

Bir süre Vakit Gazetesi "Bursa Dibâcesi" sütununda yazan İlhan Yardımcı; dört çocuk sahibi olup, tek kızı Edebiyat Öğretmenidir.

www.ilhanyardimci.com isimli internet sitesinde günlük yazılarına devam eden Yardımcı, Bursa'da ilk defa açılan özel kütüphanesinde, yayınlanacak eserleri üzerinde çalışmalar yaparak, radyo/televizyon programları hazırlıyor.

Bilgiagi.net www.bayburtsonhaber.com, www.bayburt.net, internet sitelerinde de yazıları yayınlanan Yardımcı; Yılmaz Çelik tarafından hazırlanan Edebiyat Dünyası Seçkin Şair ve Yazarları kitabı ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından hazırlattırılan MESNEVİDEN HİKÂYELER isimli kitaplarda şiirleri ile hayatı yer aldı.

Yıldırım Belediyesi Kent Konseyi Eğitim-Kültür-Sanat Çalışma Grubu başkanlığını yürüten Yardımcı'nın, Bursa dışındaki sunuculuk ve konferansları devam ediyor.

Bursa Anadolu Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmenliğini yapan Yardımcı, ayni zamanda Âşıklar Yazarlar Şairler (AYŞÂD ) Derneğinin başkanlığını yaptı..

Özcan Akbaş'ın Hazan Rüzgârı, Vahdettin Işıldak'ın Gönül Çiçeklerim, Yusuf Akkaya'nın Hislerim Dile Geldi, Hüsamettin Soylu'nun Meydan ve Geylani Akan'ın Hayatın İçinden isimli eserlerini baskıya hazırlayarak, kitap haline getirdi.

Yıldırım Kent Konseyi, Eğitim Kültür Sanat Çalışma Grubu başkanlığına seçilerek, çeşitli projeler üretti.

Bursa'da ilk defa "Âşıklar Şöleni" ni başlatarak, dört yıl aralıksız devam ettirdi. Bursa'nın ilk özel kütüphanesini açtı, üç vakfın kurucusu olarak, çeşitli dernek başkanlıkları yaptı.

Türkiye'de ilk defa ezan ile İstiklal Marşı'nı birleştirerek, etkinliklerde kullandı, büyük ilgi gördü.

Türkiye Uluslar Arası Âşıklar ve Yazarlar Şölenlerinde jüri üyeliği yaptı.

Yönetmen Halil Demirci tarafından TRT için hazırlanan BAYBURTLU ŞAİR ZİHNİ ile YÖRÜK ALİ EFE isimli belgesellerde danışman oldu. GAZİ ŞEHİR BAYBURT belgeselinin metin yazarlığı ile baş danışmanlığını yaptı.

Türkiye'nin ve dünyanın en uzun şiir oratoryosunu yazan, Türkiye'm, Benzettik, Filistin Kan Ağlıyor,Rahat mısın Müslüman, Şairin Feryadı ,Bayburt Güzellemesi, Bir Mekan, Bin Makam Çanakkale, Müslüman Türk'ün Destanı, Güllerin Efendisi, Ey Nebi, Ya Muhammed, Münacat, isimli on oratoryoyu bir araya getiren Yardımcı'nın bu çalışmasından bazıları sahnelendi.

Çok sayıda posterleri ve CD. DVD' leri Yurt içi ve Yurt dışında dağıtıldı.

Veda Hutbesi, Dua Gülleri, Muhammed'in, Rubailer, Türkiye'm, Bursa Güzellemesi, Ne fayda, Sevgili Düşmanım Sigara, Dadaş Kimdir?, Mehmedim, Gez Anayurdu/Gör Bayburdu, Dibâce Şehir Bursa, Rubailer, Borç Üzerine isimli posterleri, çok sayıda ücretsiz olarak dağıtıldı.

Bursa'nın tek özel kütüphanesinde hizmetlere devam eden, gençlere ve hanımlara yönelik toplantılar, sohbetler ve radyo/televizyon çekimleri yapılan Yardımcı, Türkiye ve dünyanın en uzun şiiri kitabı DAĞGÜLÜ (II) ile ON ORATORYO eserlerinin sahibi. KEMÂLİ mahlası ile şimdiye kadar altı bin şiire imza attı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. yayınlarından, Mart 2013 baskı tarihli, Dç. Dr. Ali İhsan Karataş tarafından hazırlanan BURSA KÜTÜPHANELERİ eserinde; kütüphane ve çalışmalarına yer verildi.Sahil Yayınları arasında yayınlanan iki ciltlik, 2013-TÜRK DÜNYASI ŞAİRLER ANTOLOJİSİ isimli eserde, kendisine yer verilerek, 26 Mayıs 2013 Pazar günü Bursa-Ördekli Kültür Merkezinde yapılan tanıtım galasında,şiir ve şair üzerine bir konuşma yaptı.

İki yıl Âşıklar/Yazarlar/Şairler Derneği'nin başkanlığını yapan Yardımcı, çeşitli yarışma, etkinlik ve geceleri başarılarına ekledi.

YENİ MARMARA Gazetesinde iki yıl DİBÂCE köşe yazarlığı yapan Yardımcı, ortağı bulunduğu gazeteden, fikir/görüş ayrılıkları nedeniyle ayrıldı.

Türkiye ve Dünyanın en uzun şiir kitabı DAĞGÜLÜ (II)'den sonra, yine Türkiye ve Dünyanın en uzun şiir kitabı SEHER YELİ isimli eserini hazırlayan KEMÂLİ, Yayınlanmış 81, baskıya hazır yirmi iki eser, 4500 makale, araştırma, röportaj ile binlerce arşive sahip. İLHAN YARDIMCI'nın dört evladı var. Tek kızı Türk Dili ve Edebiyat öğretmeni olarak görev yapıyor.

 
© 2006 - 2023 İlhan YARDIMCI
Tasarım & Yazılım Sinan Eldem