BABASULTAN (Geyikli Baba) :
Şimdiye kadar sekizinci baskısı yapılan eserde, Bursa’nın mânevi mimârları da anlatılmakta, menkabelerinden misaller verilmektedir. Son baskısı; “Babasultan ve Bursa’nın mânevi mimârları” ismi ile basılmıştır. 1990-2000/İstanbul.